Privacyverklaring

Adresgegevens:
always on energy
Witteweg 15
1431GZ Aalsmeer
020-30 32 690
www.supersmartjuice.nl
[email protected]

KVK: 88827240
BTW: NL864792347B01
IBAN: NL75 RABO 0338 4024 11

In deze privacyverklaring leggen we uit hoe always on energy jouw persoonsgegevens verwerkt en welke maatregelen we treffen om deze informatie veilig te bewaren.

1. Wat is het verwerken van persoonsgegevens?
Onder het verwerken van persoonsgegevens vallen alle handelingen die mogelijk zijn met deze gegevens, zoals het verzamelen, opslaan, opvragen, gebruiken, koppelen en verwijderen ervan uit onze administratie. Persoonsgegevens omvatten alle informatie die direct of indirect betrekking heeft op een natuurlijk persoon, bijvoorbeeld naam, adres en verbruiksgegevens.

2. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens? always on energy (KVK 88827240), gevestigd te Aalsmeer, is de verwerkingsverantwoordelijke van jouw persoonsgegevens.

3. Van wie verwerken wij persoonsgegevens?
Wij verwerken gegevens van klanten, potentiële klanten en personen verbonden aan bedrijven waarmee wij een klantrelatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Ook verwerken we gegevens van derden, zoals bijvoorbeeld huurders van een woning inclusief energie.

4. Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Wij verwerken persoonsgegevens die je zelf aan ons verstrekt, verkregen uit openbare bronnen of via derden. Deze gegevens omvatten onder andere naam, adres, geslacht, geboortedatum, contractgegevens, communicatie (mails, voicelogs, chat), IBAN rekeningnummer, klachten, financiële gegevens, technische gegevens aansluiting, (slimme) meet- en verbruiksgegevens, standaard jaarverbruik, foto en video van elektriciteitsaansluitingen, profielen, en tijds- en locatiegegevens inzake digitale ondertekening.

Wij bewaren persoonsgegevens volgens ons interne retentiebeleid en/of zolang als (i) je klant bent of interesse blijft tonen in onze diensten, (ii) wij wettelijk verplicht zijn gegevens te bewaren, of (iii) wij op goede gronden gegevens mogen bewaren, als dit nodig is.

5. Waarvoor verwerkt always on energy persoonsgegevens?

 • A. Uitvoering overeenkomst tussen jou en always on energy:
  • Klant worden of interesse tonen in onze diensten.
  • Kredietwaardigheidsonderzoek bij nieuwe klanten.
  • Administratieve doeleinden, waaronder het versturen en incasseren van (jaar)nota’s.
  • Overdragen van vorderingen aan derde partijen bij uitblijvende betaling.
 • B. Uitvoeren van overeenkomsten met leveranciers en zakelijke klanten:
  • Verwerken van persoonsgegevens voor zakelijke contacten.
 • C. Nakomen van wettelijke verplichtingen:
  • Versturen van (service)berichten bij tariefwijzigingen.
  • Samenwerken met overheidsinstanties zoals ACM, Gemeente, Belastingdienst of politie indien wettelijk vereist.
 • D. Toestemming vragen voor het verwerken van bepaalde persoonsgegevens:
  • Informeren over relevante producten en diensten van always on energy of activiteiten en acties.
 • E. Producten en diensten verbeteren:
  • Verwerken van persoonsgegevens voor kwaliteitsdoeleinden.
 • F. Bedrijfsvoering verbeteren:
  • Verwerken van gegevens voor managementinformatie, strategie en organisatiebeleid.
 • G. Promotie- en marketingwerkzaamheden:
  • Gebruik van persoonsgegevens voor promotie- en marketingdoeleinden.

6. Aan wie kunnen wij je persoonsgegevens geven?
Wij schakelen derde partijen in voor dagelijkse bedrijfsvoering, zoals serveropslag, communicatie, websites, financiële en juridische dienstverlening. Je persoonsgegevens kunnen ook worden gedeeld met je netbeheerder om verbruiksgegevens inzichtelijk te maken.

Indien de wet vereist dat we een verwerkersovereenkomst sluiten bij het delen van persoonsgegevens met derde partijen, doen we dit om dezelfde eisen voor gegevensbescherming te waarborgen.

Heb je je aangemeld via een ander verkoopkanaal van always on energy, zoals installateurs en andere websites? Dan stuurt stuurt dit kanaal jouw persoonsgegevens naar always on energy om de leveringsovereenkomst uit te voeren. Gedurende de looptijd van de leveringsovereenkomst worden gegevens gedeeld met deze kanalen voor diverse doeleinden.

Wanneer je klant wil worden bij always on energy, kunnen je gegevens verstrekt worden aan derden voor een kredietwaardigheidsonderzoek.

7. Wat zijn mijn rechten?
Bij het verwerken van je persoonsgegevens heb je diverse rechten:

 • Recht op inzage van je persoonsgegevens;
 • Recht op rectificatie van je persoonsgegevens;
 • Recht op gegevenswissing (“vergetelheid”);
 • Recht van bezwaar tegen het gebruik van je persoonsgegevens.

Heb je een vraag of verzoek met betrekking tot deze rechten? Stuur dan een e-mail naar [email protected]. Wij reageren binnen 4 weken. Vergeet niet de persoonsgegevens mee te geven die relevant zijn voor je verzoek, inclusief je naam, adres en telefoonnummer. Aan je verzoek zijn geen kosten verbonden, tenzij het gaat om ongegronde of buitensporige verzoeken.

8. Zijn mijn persoonsgegevens beveiligd bij always on energy?
Absoluut. Alleen medewerkers die deze gegevens nodig hebben voor hun functie, hebben toegang tot je persoonsgegevens. Wanneer we je gegevens voor een ander doel willen gebruiken, vragen we uiteraard eerst om jouw toestemming. We nemen passende technische en organisatorische maatregelen om ervoor te zorgen dat je persoonsgegevens beschermd zijn tegen vernietiging (per ongeluk of onrechtmatig), verlies, misbruik, vervalsing, ongeoorloofde toegang of verspreiding, of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking.

9. Waar kan ik terecht met een vraag of een klacht?
Neem contact op met onze klantenservice via 020-30 32 690. Voor specifieke vragen over deze privacyverklaring of het beleid met betrekking tot je persoonsgegevens kun je contact opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming via [email protected].

10. Kan deze privacyverklaring gewijzigd worden?
Ja, wijzigingen in deze privacyverklaring worden tijdig gecommuniceerd, mochten deze invloed hebben op de manier waarop wij je persoonsgegevens verwerken.