Voor de energietransitie moet alles uit de kast gehaald worden. Wat kun je zelf doen?

De manier waarop we energie opwekken en gebruiken dient radicaal te veranderen. De negatieve gevolgen voor milieu en klimaat zijn simpelweg te groot.

De vraag naar energie is wereldwijd sterk toegenomen en zal verder blijven groeien, wat leidt tot een beperkt aanbod van fossiele brandstoffen. De verwachting is dat dit gaat leiden tot toenemende concurrentie en prijsvolatiliteit en door de geopolitieke spanning de nationale veiligheid in gevaar kan brengen.

Klimaatverandering, de eindigheid van fossiele brandstoffen, energieonafhankelijkheid en gezondheid zijn allemaal aspecten waarom we haast moeten maken met de energietransitie.

In de energietransitie zal dan ook alles op alles gezet moeten worden en geen middel onbenut gelaten moeten worden. De transitie naar duurzame energiebronnen, zoals wind-, zonne- en waterkracht kan helpen de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en klimaatverandering te beperkten. Daarnaast zal het leiden tot energiezekerheid, prijsstabiliteit en en economische kansen.

Het net is niet geschikt voor zonne- en windenergie

Het huidige energienet in Nederland is gewoon niet meer geschikt voor wat we nodig hebben. Het is ontworpen voor traditionele vormen van energieproductie en -distributie, waarbij energie wordt vervoerd van centrale productie-eenheden (zoals kolencentrales) naar consumenten via een centraal netwerk. Maar met de groeiende vraag naar en het gebruik van duurzame energiebronnen, zoals zonne- en windenergie, is dit systeem gewoon niet meer houdbaar.

Een van de grootste problemen is dat het huidige netwerk de schommelingen in de opwekking van duurzame energiebronnen niet aankan, die afhankelijk zijn van de weersomstandigheden en andere variabelen. Op een winderige dag kan er bijvoorbeeld veel meer energie worden opgewekt dan op een rustige dag, en het huidige netwerk kan deze ups en downs in de vraag en aanbod van energie niet goed opvangen.

Een ander probleem is dat het huidige netwerk niet is ontworpen voor de tweewegcommunicatie die nodig is voor slimme en gedecentraliseerde energietechnologieën, zoals slimme meters en energieopslag. Deze technologieën zijn essentieel om de opwekking en het verbruik van energie op een slimme en efficiënte manier te beheren.

Wat kun je zelf doen?

Zelf kun je gelukkig ook een belangrijke rol spelen door je energieverbruik te verminderen en te kiezen voor duurzame energiebronnen. Hieronder vind je een overzicht van zaken die je zelf kunt doen:

  1. Energiebesparing
    De meest voor de handliggende zaken zijn: lichten uitdoen wanneer ze niet nodig zijn, de thermostaat lager zetten, gloeilampen vervangen voor LED, energiezuinige apparatuur aanschaffen.
  2. Zelf duurzame energie opwekken en opslaan door het installeren van zonnepanelen en thuisbatterijen zoals de SuperSmartJuice®
  3. Inkopen voor groene energie
  4. Overstappen op elektrische vervoersmiddelen
    door over te stappen op elektrische vervoersmiddelen draag je bij aan het verminderen van broeikasgassen en draag je aan een schonere lucht.

Thuisbatterijen, zoals de SuperSmartJuice® zullen er voor zorgen dat de belasting van het energienet gelijkmatiger wordt.

  • Tijdens de zonnige perioden worden de batterijen opgeladen en zal er minder energie naar het net worden getransporteerd.
  • Tijdens de drukke (en dure) tijden zullen huishoudens ervoor kiezen de energie uit de batterij te halen, waardoor er minder vraag is naar energie uit het net.