Zonnepanelen en terugleverkosten: wat moet je weten?

In Nederland wordt steeds meer zonne-energie opgewekt. Soms raakt het stroomnet vol, wat leidt tot netcongestie en bijkomende kosten. De salderingsregeling blijft tot 2027 behouden. Om de hoge kosten voor energieleveranciers te dekken introduceren deze terugleverkosten voor eigenaren van zonnepanelen. Maar wat houden deze kosten precies in, hoeveel betaal je en welke leveranciers rekenen deze kosten? En belangrijker nog: kun je hier iets tegen doen?

Wat zijn terugleverkosten?

Als je zelf elektriciteit opwekt en een deel ervan teruglevert aan het net, krijg je te maken met terugleverkosten. Deze kosten worden door je energieleverancier doorberekend omdat je gebruik maakt van het netwerk om stroom terug te leveren.

Waarom betaal je terugleverkosten?

Nu de salderingsregeling nog van kracht is, beginnen meer energieleveranciers terugleverkosten te rekenen. Dit doen ze om de kosten van de teruglevering te dekken en om deze eerlijker over alle klanten te verdelen. De hoogte van de kosten hangt af van hoeveel stroom je teruglevert en de berekeningsmethode van je leverancier. Hieronder vind je een handig overzicht van de leveranciers die deze kosten in rekening brengen. Als eigenaar van zonnepanelen kun je zo de meest geschikte leverancier zelf kiezen.

Hoe worden terugleverkosten verrekend?

Terugleverkosten worden opgenomen in de berekening van je maand- of jaarprijs. Hierbij wordt vaak gebruikt van verschillende schalen. De hoogte van de terugleverkosten en dus de schaal waarin je valt, hangt af van hoeveel energie je op jaarbasis teruglevert. De opbouw van de schalen en ook de kosten verschillen per leverancier. Belangrijk dus om goed op te letten hoeveel stroom je verwacht terug te leveren en hier je keuze van energieleverancier op aan te passen.

Bij het afsluiten van je contract schat de energieleverancier in welke schaal je valt, maar de definitieve kosten worden vastgesteld op je jaar- of eindafrekening, gebaseerd op de daadwerkelijk teruggeleverde stroom.

Wat kun je doen als zonnepanelenbezitter?

Gebruik zoveel mogelijk je eigen opgewekte energie. Door direct verbruik verminder je de hoeveelheid stroom die je teruglevert, waardoor je minder afneemt van je leverancier en je terugleverkosten lager zijn. Zet bijvoorbeeld de wasmachine, vaatwasser en elektrische auto overdag aan en schakel deze apparaten na elkaar in. Overweeg ook om een thuisbatterij, zoals de SuperSmartJuice® aan te schaffen om je opgewekte stroom op te slaan.

Wat rekent welke energieleverancier?

In onderstaand schema (peildatum: 29-4-2024) is van een groot aantal energieleveranciers de terugleverkosten per jaar inzichtelijk gemaakt.

Peildatum: 29-04-2024

Op de verticale as zijn de jaarlijkse kosten weergegeven. De horizontale as geeft de teruggeleverde zonne-energie per jaar aan. Dit zijn steeds blokken van 500 Wh. De waarde 1750 geeft de terugleverkosten aan die gelden bij een teruglevering van 1500 tot 2000 Wh.

Voorbeeld: Lever je in een jaar tussen de 3 en 3,5 kWh terug, dan zullen de energiemaatschappijen uit onderstaande tabel tussen de €218 en €374 op jaarbasis in rekening brengen.

Lever je meer terug, dan betaal je aanzienlijk minder. Lever je minder terug, dan zijn de kosten natuurlijk ook minder.

Bovenstaand schema (peildatum: 29-04-2024) is bedoeld om de hoogte van de terugleverkosten en de verschillen daarvoor tussen energiemaatschappijen op hoofdlijnen inzichtelijk te maken. Kijk altijd op de side van de energiemaatschappij voor de up to date tarieven voor je een beslissing maakt.